เมื่อวันที่ 28 เมษายน นาย ธนวรรธน์ ใจจา รองปลัดตำบลแม่กิ๊ไปมอบเงินสวัสดิการกองทุนขยะตำบลแม่กิ๊ ให้แก่สมาชิกกองทุนฯ ที่คลอดบุตรจำนวน 1 ราย และญาติผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย