เมื่อวันที่26 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ นำโดยนายอุดม ก่อนแสงวิจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปลูกป่าในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ป่าชุมชนบ้านแม่กิ๊ หมู่1 ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน