วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 นายรุ่งธิพงษ์ สุวรรณชวนชื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ประชุมข้าราชการ/พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ โดยในการประชุมในครั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการมอบนโยบายและให้ความรู้ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)