ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)