ประกาศจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

ประกาศจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ประกาศจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ประกาศจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566

ประกาศจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ประกาศจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566