ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊

เลขที่ 89 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กิ๊
อำเภอขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140

เบอร์ติดต่อ 053-615962
โทรสาร  053-615963

 

แบบฟอร์มการติดต่อเราทางเมล

    map 9