ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

พระมหากรุณาธิคุณน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ และพนักงานเจ้าหน้าที่