23 ตุลาคม 2563 อบต.แม่กิ๊ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายอุดม ก่อนแสงวิจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้นำข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ร่วมพิธรวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน