วันที่ 5 ธนวาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ มอบหมายให้นายโอภาส จันทร์โอภาส ผู้อำนวยการกองช่าง นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ อาคารชานกะเล โรงเรียนขุนยวมวิทยา