วันที่2 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชาวบ้าน บ้านเปียงหลวง ทำความสะอาดถนนในชุมชนบ้านเปียงหลวงและบริเวณโบสถ์