เมื่อวันที่27 กรกฎาคม 2564 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ร่วมจัดกิจกรรม Big cleaning day บริเวณรอบสำนักงานและภายในสำนักงาน