เมื่อวันที่ 2สิงหาคม 2564 นางสาวณัฐปภัสร์ ปังประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เข้ามอบเงินสวัสดิการสมาชิกกองทุนคัดแยกขยะตำบลแม่กิ๊ จำนวน 800 บาท จำนวน 2 ราย ณ บ้านเปียงหลวง