เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 มีการประชุมคณะกรรมการศูยน์ช่วยเหลือประชาชนตำบลแม่กิ๊ ครั้งที่3/2564 นำโดยนายอุดม ก่อนแสงวิจิตร นายกองการบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ณ ห้องประชุมผึ้งหลวง