วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม พร้อมด้วย นายบุญสม เมืองนำโชค สาธารณสุขอำเภอขุนยวม ได้มาเยี่ยมศูนย์พักคอยตำบลแม่กิ๊ ซึ่งมีจำนวน 4 จุด พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์ และของใช้ส่วนตัวให้ทางศูนย์ฯ เพื่อรองรับประชาชนตำบลแม่กิ๊ ที่ต้องกักตัว ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้รับฟังเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการจัดตั้งศูนย์พักคอยจากนายอุดม ก่อนแสงวิจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พักคอยต่อไป