วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน