วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้รับแจ้งเหตุผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเหลืองมีอาการไม่พึงประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊จึงนำส่งเข้ารับการรักษาตัวกับโรงพยาบาลขุนยวมต่อไป
ภาพและข้อมูลเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่มิได้มีเจตนานำภาพมาเผยแพร่หรือล้อเลียนแต่อย่างใด
#อบต.แม่กิ๊ โทร. 053-615962 #อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน โทร 1669