วันที่เสาร์ 23 เม.ย 2565 นายอำเภอขุนยวมพร้อมด้วยปลัดอาวุโสได้มาเยี่ยมพบปะประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ ทั้ง 5 หมู่บ้าน โดยมีนายรุ่งธิพงษ์ สุวรรณชวนชื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊นำเยี่ยมแต่ละหมู่บ้าน