วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการโครงการปลูกป่า,บวชป่าในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ โดยมีนายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว รวมทั้งหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้วยทาง บ้านเปียงหลวง หมู่ 5 ตำบลแม่กิ๊