วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เครือข่ายภาครัฐและเครือภาคชุมชนร่วมประชุม เรื่อง การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมพร้อมคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลแม่กิ๊ ณ ห้องประชุมผึ้งหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊