วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ลงพื้นที่หมอกควันโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ รพสต.และบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้เราสามารถป้องกันได้เพียง….
1.พยายามอย่าให้ยุงกัด เช่น นอนในมุ้ง หากต้องการทำงานอยู่ในที่ที่อาจมียุงกัด ให้ทายากันยุงที่ผิวหนัง
2.ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้านและบริเวณรอบบ้าน เช่น
– ปิดตุ่มน้ำ
– เลี้ยงปลาสำหรับกินลูกน้ำยุงลาย เช่น ปลาหางนกยูง
– น้ำหล่อขาตู้กับข้าวให้ใส่ทรายอเบท
– ขวดแก้ว ภาชนะที่อาจมีน้ำขังให้คว่ำ
– หลุมบ่อรอบบ้านที่อาจมีน้ำขัง ให้กลบทำลายเพราะอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง