องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (ปล่อยปลาคืนสู่น้ำธรรมชาติ) และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง