วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 นางสาว ณัฐปภัสร์ ปังประเสริฐ ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลแม่กิ๊ พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม “ตลาดนัด การเรียนรู้” นวัตกรรม คุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมของอำเภอขุนยวม ณ อาคารชานกะเล โรงเรียนขุนยวมวิทยา โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิด