23 ตุลาคม 2565 เวลา 07:30 น. นายรุ่งธิพงษ์ สุวรรณชวนชื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอขุนยวม โดย นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในพิธี