วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 นายรุ่งธิพงษ์ สุวรรณชวนชื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากท้องถิ่น