ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง